Tiêu chuẩn TCVN 7744:2013
Thông số kỹ thuật Cường độ chịu lực: Mác BTCT 150 Mpa
Kích Thước: 200x200 và 100x100x40 mm
Trọng Lượng: 1.2 kg và 0.7 kg
Vật liệu Gạch bê tông đá mài
BIG VICTORIA DEMI
Bảng so sánh
Gạch bê tông cốt liệu ViCem
Với các gạch đất sét nung
Hướng dẫn thi công
Gạch bê tông cốt liệu ViCem