Tiêu chuẩn TCVN 7744:2013
Thông số kỹ thuật Cường độ chịu lực: Mác BTCT 150 Mpa
Kích Thước: 200 x 100 x 40 (vát 5cm)
Trọng Lượng: 1.7 kg
Vật liệu Bê tông cốt liệu không nung

 

 

 

 

GẠCH BỒN HOA (VTT-08)
Bảng so sánh
Gạch bê tông cốt liệu ViCem
Với các gạch đất sét nung
Hướng dẫn thi công
Gạch bê tông cốt liệu ViCem