Tiêu chuẩn TCVN 7744:2013
Thông số kỹ thuật Cường độ chịu lực: .
Kích Thước: 200x400x65
Trọng Lượng: 8
Vật liệu Đá mài tự nhiên

 

.

GẠCH THÔNG GIÓ C-HOLE
Bảng so sánh
Gạch bê tông cốt liệu ViCem
Với các gạch đất sét nung

..So sánh với các sản phẩm đất nung và các sản phẩm cùng công năng trên thị trường, Gạch thông gió Vietcem có kích thước lớn, hạt vân đá mài tự nhiên rất đặc thù và khả năng chịu lực với mác bê tông 150.

Hướng dẫn thi công
Gạch bê tông cốt liệu ViCem

.